Opgravning af Rynket Rose ved Munkens Klit

En del af samarbejdet mellem Naturstyrelsen og fonden Kaj Kjær Flora & Fauna, for udvikling naturen i området

image2

samarbejdsaftale mellem Naturstyrelsen og fonden

Projekt Munkens Klit

Samarbejde mellem Naturstyrelsen og Fonden Kaj Kjær Flora og Fauna omkring udarbejdelse af projektplan.


“Munkens Klit” ligger syd for Løkken, i et stort sommerhusområde, se

nedenstående kortudsnit. Det omfatter et mindre klitområde mod vest og ellers landbrugsjorde i et tidligere klitlandskab. “Munkens Klit” ligger som en enklave friholdt for bebyggelse. Hele området er fredet med det formål at bevare landskabet som klit, hede og landbrugsjord, samt sikre publikums færdsel, herunder adgang til stranden og havet.


Klitområdet er i god naturtilstand, mens de tidligere landbrugsjorde er i proces med langsom udpining (gennem høslæt og græsning) med det formål, at der over tid kan indvandre nye plante- og dyrearter.


Området ejes af Naturstyrelsen (NST) og er på 30 ha.


Fonden Kaj Kjær Flora og Fauna (KKFF) har sit hovedkontor som nabo til

området, og arbejder med andre projekter i lokalområdet.

Læs aftalen

Link til aftalen ligger under downloads

Nye tavler

Rasmus færdig med gravearbejdet

image3

For at informere forbipasserende om aktiviteterne på Munkens Klit er der opsat skilte, der henviser til samarbejdsaftalen mellem Naturstyrelsen og KKFF.

Marianne sikrer at planchen er på plads

image4

Der vil løbende komme opdateringer som projektet skrider frem.

Stolpen bliver malet i rigtig "NST-rød" farve, når den er tør.

feltarbejde 10/9

Registrering af Flora & Fauna

image5

Vi undersøger naturen i Munkens Klit. Flora, padder, krybdyr og sommerfugle. 

Dokumentationscirkler

image6

Sjældne fund

image7

Hollandsk Hullæbe, som er en smuk og sjælden orkide. Den vokser i den yderste store klitrække, hvor det er Jammerbugt Kommune, der er lodsejer  

image8

Vi ser mange sjove udposninger/bobler på tidsler her i august og september. 

Det er Agertidsel med den umiskendelige galle af Tidselbåndflue (Urophora cardui), en meget smuk flue.

Selve gallen har ikke noget navn.

Lungegople

image9

De flotte lungegopler ses lige nu på stranden ud for Munkens Klit

image10

Spidssnudet frø